top of page

Look After Each Other / Gofalwch Am Eich Gilydd.

Vinyl

2016 / 2020


Look After Each Other was created in 2016 as part of the Power in the Land project, in response to the closure of Wales' last nuclear power station at Wylfa. The sign by the entrance is recreated here - I was struck by the humanity and poetry, unexpected in a place like this. The work feels more relevant today than ever it did.


Crëwyd Gofalwch am eich gilydd yn 2016 fel rhan o brosiect Pŵer yn y Tir, mewn ymateb i gau atomfa olaf Cymru, Yr Wylfa. Caiff yr arwydd ger mynedfa'r atomfa ei ail-greu yma - fe'm trawyd gan y dyngarwch a'r farddoniaeth oedd yn annisgwyl yn y fath le. Mae'r gwaith yma'n teimlo'n fwy perthnasol heddiw nag erioed.

© Alana Tyson 2022

bottom of page